کتاب دید اقتصادی: داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد   95/06/14

 


اگر کسی که چیزی از اقتصاد نمی‏داند کتاب را مطالعه کند
داستانِ کارتونی جذابی خوانده است که تِم اقتصادی و کسب و کار دارد

اگر فردی که کمی اقتصاد می‌داند مشغول مطالعۀ کتاب بشود
داستان بامزه ای خوانده است که بعضی جاها آموخته‏های خواننده را به چالش می‏کشد و بعضاً آنها را به سخره می‏گیرد

برخی از اصول ابتدایی اقتصاد را با لطافت خاصی در ذهن خواننده می‏چیند و گویی دریچه ای از روی دیگر این دانش را باز می‏کند. هر دو گروه از همراه شدن با داستان لذت می‏برند ولی حلاوت اصلی این کتاب را کسانی می‏چشند که نه تنها با اختلاف‏های مکاتب فرعی اقتصاد با جریان کینزین آشنا باشند بلکه از تاریخ اقتصادی ایالات متحده تا حدودی مطلع باشند