پاسخ به نظر salar rasolian
 
salar rasolian       در تاریخ 95/03/09       ساعت 14:21      
gmat و زبان خیلی سخت ولی ریاضی خیلی راحت
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :