پاسخ به نظر سعید
 
سعید       در تاریخ 95/02/26       ساعت 2:41      
آقا من سوال 180 ریاضی رو هر جور حل میکنم به گزینه 4 که کلید سنجشه نمیرسم جواب من میشه 2.4 که تو گزینه ها نیست. شما به گزینه 4 میرسین؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :