پاسخ به نظر A-v
 
A-v       در تاریخ 95/02/17       ساعت 22:2      
اون سوال بر نداشتن قلم گراف همیلتنی نبود جوابش 0 میشد دیگه نه یعنی بدون برداشتن قلم میشد رسمش کرد
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :