پاسخ به نظر خونده
 
خونده       در تاریخ 95/02/17       ساعت 21:57      
فقط باید بگم خدا رو شکر که سوالای آزمون های بین المللی رو ایران طرح نمیکنه علنا همه دنیا باید میومدن اعتراض میذاشتن؟ سوالاتی که هنوز بیرون نیومده آقای فرید اونارو از کجا دارن که جوابارو گذاشتن رو سایتشون!!!؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :