پاسخ به نظر A-v
 
A-v       در تاریخ 95/02/17       ساعت 21:31      
چقدر خوب که نزدم میخواستم ترکان بزنم سوال 37 پریش بود نه بعد اون سوال شطرنج چه جوری حل میشد
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :