پاسخ به نظر سینا جلالی
 
سینا جلالی       در تاریخ 95/02/17       ساعت 18:58      
بخش واژه رو هم دکتر فرید گذاشتند رو سایتشون http://hamidfarid.ir/wp-content/uploads/2016/05/Hamid-Farid-MBA-Vocabulary-1395.pdf فرمودند که بیشتر سوال های واژه از این منبع بوده http://www.studystack.com/flashcard-579355
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :