پاسخ به نظر ریحانه
 
ریحانه       در تاریخ 95/02/17       ساعت 11:59      
فکر میکنم از دید بنده البته کنکور امسال اینگونه بود!: ریاضی غافلگیرکننده، جیمت خوب، و زبان مثل سال قبل سخت و طاقت فرسا!
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :