پاسخ به نظر ela
 
ela       در تاریخ 95/02/17       ساعت 9:9      
من بدترین کنکور عمرم و دادم. صندلیم کنار میز مراقب ها بود همه شون اونجا جمع میشدن و حرف میزدن. اون وسط اختلاف پیدا کرده بودن سر جمع کردن دفترچه ها با صدای بلند باهم بحث میکردن.. تو راهرویی که من بودم هم فقط دو سه نفر اومده بودیم جدی کنکور بدیم بقیه همون نیم ساعت اول میخواستن برن و مراقب ها نمیذاشتن..اونا هم باهم حرف میزدن و خاطره تعریف میکردن سر جلسه و خسته میشدن قدم میزدن. ازشون خواهش میکردم ساکت باشن مسخرم میکردن :| خلاصه که نیم ساعت اخر ریاضی و نیم ساعت اول زبان و بخاطر شرایط بد حوزه از دست دادم :((
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :