پاسخ به نظر الهام
 
الهام       در تاریخ 95/02/17       ساعت 9:9      
ینی من جرات ندارم برم دنبال جواب ببینم چی درست زدم چی نه! دیگه تموم شده. بزا دیگه این یه ماه استرس نگیریم چیکار کردیم سر جلسه!! خداروشکر اینجا هنوز هیچ حل و جوابی نیس.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :