پاسخ به نظر سینا جلالی
 
سینا جلالی       در تاریخ 95/02/17       ساعت 6:29      
کلید گرامر رو دکتر فرید گذاشتن رو سایتشون http://hamidfarid.ir/wp-content/uploads/2016/05/Hamid-Farid-MBA-Grammar-1395.pdf
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :