پاسخ به نظر ميثم
 
ميثم       در تاریخ 95/02/17       ساعت 1:16      
به نظر من سوالاي زبان در بخش گرامر ظالمانه سخت بود. به ضرر كسايي بود كه خونده بودن. جي مت نسبتا سخت بود.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :