پاسخ به نظر mm
 
mm       در تاریخ 95/02/16       ساعت 20:38      
من سوالهای سال قبل رو حدود 80میزدم، اما امروز فقط ۲۵تا جواب دادم که البته فکر میکنم همش درسته(یعنی سعی کردم شانسی نزنم) خیلی ناراحتم. بچه ها شما چی کار کردین؟ براتون سخت بود؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :