پاسخ به نظر بهزاد
 
بهزاد       در تاریخ 95/02/16       ساعت 20:10      
سلامم بنظرم دانش و تئوری خوبی داشت . البته تیوری مجموعه مدیریت اسونتر بود . زبان سختی داشت . جیما ریاضی سخت بود ولی وربالش خوب بود . فارسی هم معمولی بنظزم
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :