پاسخ به نظر حامد مددی
 
حامد مددی       در تاریخ 93/10/12       ساعت 20:46      
جی مت 52 - زبان 19 - تئوری 46 - دانش 40 - ادبیات 70 رتبه هم نیومده هنوز
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :