پاسخ به نظر سعید م
 
سعید م       در تاریخ 93/09/26       ساعت 18:20      
اگر کسی جواب این سوال استدلال رو میدونه لطفاً توضیح بده (سوال کنکور دکترا 93 - هنر بوده که توی آزمون چهارم پژوهش داده بودن) دو کارمند که جدید ترین کارمندان شرکت X هستند، حقوقی دریافت می کنند که نسبت به کارهای ساده ای که معمولاً به کارکنان جدید واگذار می شود و وظایفی که برای کارکنان بی تجربه بسیار پیچیده است، بسیار بالا می باشد. از این رو، حقوق و پیچیدگی وظایف این دو نفر تازه وارد بایستی کاهش یابد. کدام مورد فرضی است که استدلال فوق بر آن استوار است؟ 1) به خاطر وظایف پیچیده محول شده به این دو کارمند در مقایسه با وظایف کارکنان تازه استخدام شده دیگر، آن ها حقوق بیشتری دریافت می کنند. 2) حقوق پرداختی به این دو تازه وارد، بالاتر از حقوق پرداختی دیگر شرکت ها به کارکنان با همین سطح تجربه نمی باشد. 3) وظایف این دو کارمند تازه وارد نسبت به دیگر کارمنان شرکت X، از پیچیدگی کمتری برخوردار نمی باشد. 4) این دو کارمند که تازه وارد ترین کارمند شرکت X می باشند، در کار خود مجرب نیستند.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :