پاسخ به نظر مهدی سلامی
 
مهدی سلامی       در تاریخ 93/05/19       ساعت 13:45      
سلام استاد من درصدام در ارشد آزاد ۹۳ اجرایی پس از تطبیق این گونه است آیا در دانشگاه علوم تحقیقات اهواز قبول میشوم ؟ زبان : ۶۰ تئوری : ۲۷ درک متون فارسی :۳۰ دانش : ۶۰ GMAT : 75
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :