پاسخ به نظر محمد
 
محمد       در تاریخ 93/03/29       ساعت 11:44      
سلام، با این درصدا آزاد قزوین قبول میشم: زبان: 57 تئوری: 60 درک متون: 38 دانش مسائل روز:33 جی مت:33 ؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :