پاسخ به نظر ثمین
 
ثمین       در تاریخ 93/03/28       ساعت 9:56      
من جیمت 66.6 دانش مسایل روز 35 تیوری 36.6 درک متون 21.6 زبان 55 به نظرتون علوم تحقیقات تبریز قبول می شم؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :