پاسخ به نظر مهدی
 
مهدی       در تاریخ 93/03/19       ساعت 15:5      
من جی مت 92 و زبان حدود 80 و تئوری حدود 70 و دو تای دیگه حدود 50. به نظرتون اجرایی آزاد اراک قبولم؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :