پاسخ به نظر حمید
 
حمید        در تاریخ 92/12/22       ساعت 9:1      
سلام تو مجموعه مالی با تخصصی 47 درصد اسنعداد 45 وزبان صفر میشه مجاز شد ؟؟؟؟؟؟؟معدل کارشناسی 19.23وارشد 17(هر دو سراسری )
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :