پاسخ به نظر rez
 
rez       در تاریخ 92/12/18       ساعت 15:5      
محال بود که کسی هم بتونه رو زبان خوب وقت بذاره هم استعداد
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :