پاسخ به نظر علی
 
علی       در تاریخ 95/10/20       ساعت 21:50      
سلام، کتاب کاربردی در زمبنه راه اندازی کسب و کار و دیگری در مورد استارتاپ معرفی کنید
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :